ช่องทางการชำระค่าบริการ

ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดทั้งหมดของ Miru Team ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  1. ธนาคาร โอนผ่านบริการพร้อมเพย์ เบอร์ 0840878079 ชื่อบัญชี ธนู หนูแก้ว (Thanu Nugaeo)
  2. True Wallet โอนได้ที่เบอร์ 0840878079 บัญชี ธนู หนูแก้ว